Valgevene avastamine: Ida-Euroopa süda

Geograafia ja kliima

Ida-Euroopas paikneva ja Poolast idas asuva Valgevene pindala on 207 600 ruutkilomeetrit. See merepiirita riik piirneb Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Ukrainaga, jagades kokku 3,642 km piiri. Vaatamata oma suurele maismaamassiivile ei ole Valgevenel rannajoont, mis omistab selle raskesti ligipääsetavale staatusele. Maastik on valdavalt tasane ja ulatuslike soodega, mistõttu on see iseloomulik Ida-Euroopa tasandikule.

Valgevene kliima on üleminekuline mandri- ja meretranspordi vahel, kus on külmad talved ja jahedad niisked suved. See tasakaalustatud kliima toetab mitmesuguseid loodusvarasid, sealhulgas puitu, turbamaardlaid ning väikeses koguses naftat ja maagaasi. Kõrgeim kõrguspunkt, Dzyarzhynskaya Hara, on 346 m, samas kui madalaim, Nyomani jõgi, on 90 m kõrgusel merepinnast, rõhutades riigi üldiselt tasast maastikku.

Loodusvarad ja maakasutus

Kuna põllumajandusel ja metsandusel on riigi majanduses oluline roll, on 43,70% Valgevene maast pühendatud põllumajandusele, samas kui metsad katavad 42,70%. Graniidi, dolomiitse lubjakivi, marli, kriidi, liiva, kruusa ja savi olemasolu suurendab veelgi riigi loodusvarade rikkust. 2012. aasta hinnangute kohaselt oli Valgevenes umbes 1,140 ruutkilomeetrit niisutatavat maad, rõhutades selle keskendumist põllumajanduse tõhususele.

Rahvastik ja linnastumine

2020. aasta juuli seisuga elab Valgevenes hinnanguliselt 9 477 918 inimest, kusjuures jaotus näeb linnapiirkondades tihedamat elanikkonda. Pealinn Minsk on kõige olulisem linnakeskus, kus elab üle 2 miljoni elaniku. Linnaelanikkond moodustab 79, 50% koguarvust, mis viitab linnastumise suundumusele.

Valgevenelased moodustavad peamise rahvuse, ametlikud keeled on vene ja valgevene keel. See kakskeelne keskkond peegeldab riigi ajaloolisi sidemeid ja kultuurivahetust naabritega.

Põllumajandus ja tööstus

Valgevene põllumajandussektor toodab lisaks loomakasvatussaadustele, nagu veiseliha ja piim, laias valikus tooteid, sealhulgas teravilja, kartulit, köögivilju, suhkrupeeti ja lina. Need tooted ei vasta mitte ainult kodumaistele vajadustele, vaid aitavad kaasa ka eksporditurule.

Tööstuslikult on Valgevene välja töötanud tugeva tootmissektori, mis hõlmab metallilõikamispinke, traktoreid, veoautosid, mullamasinaid, mootorrattaid, sünteetilisi kiude, väetisi ja erinevaid kodumasinaid. See tööstuslik mitmekesisus toetab riigi majandust ja pakub tööd märkimisväärsele osale elanikkonnast.

Majandus ja kaubandus

Eksport ja import

Kaubanduse osas tõuseb Valgevene peamiseks ekspordipartneriks Venemaa, kelle arvele langeb 43,9% ekspordist, järgnevad Ukraina ja Ühendkuningriik. Masinad ja seadmed, mineraalsed tooted, kemikaalid, metallid, tekstiilid ja toiduained on peamised eksporditavad kaubad. Seevastu Valgevene impordib peamiselt Venemaalt, kusjuures peamised imporditud kaubad on mineraalsed tooted, masinad, kemikaalid, toiduained ja metallid. Selline kaubandusdünaamika rõhutab piirkonna majanduste omavahelist seotust.

SKP ja elektrifitseerimine

Valgevene SKP elaniku kohta oli 2017. aastal hinnanguliselt 18 900 dollarit, mis kajastab kasvupotentsiaaliga arenevat majandust. Riik uhkeldab oma kogu elanikkonna 100% elektrifitseerimise määraga alates 2016. aastast, rõhutades oma pühendumust tagada elektrile juurdepääs kõigile oma kodanikele, toetades seeläbi nii riigisiseseid vajadusi kui ka tööstuse arengut.

Järeldus

Valgevene esindab segu Ida-Euroopa tasasest maastikust, rikkalikest loodusvaradest ning tugevast põllumajandus- ja tööstusmajandusest. Selle strateegiline asukoht koos keskendumisega arengule ja moderniseerimisele muudab Valgevene piirkonna märkimisväärseks riigiks. Kuna ELi majandussidemed ja tootmisvõimsus arenevad edasi, mängivad nad tõenäoliselt olulist rolli Ida-Euroopa majanduses laiemalt. Märkimisväärse liikumisega linnastumise ja elanikkonna stabiilse jaotumise suunas on Valgevene teel säästva arengu ja suurema globaalse integratsiooni poole.

Riigi andmed

Riigikood BO
Piirkond Europe
Pind 207600 ruutkilomeetrit
Maapind 202900 ruutkilomeetrit
Veepind 4700 ruutkilomeetrit
Põllumajanduspind 43.70%
Metsapind 42.70%
Madalaim kõrguspunkt Nyoman River 90 m
Kõrgeim punkt Dzyarzhynskaya Hara 346 m
SKT elaniku kohta $18,900 (2017 est.)