Gaza sektor: pilguheit piirkonda

Gaza sektor, kitsas osa territooriumist, mis asub Lähis-Idas, on piirkond, mis vaatamata oma väiksusele on aastakümneid olnud geopoliitiliste pingete keskpunkt. Egiptuse ja Iisraeli vahel Vahemerega piirnev ala hõlmab umbes 360 ruutkilomeetrit ja seda ümbritseb 72 kilomeetri pikkune maismaapiir, millest lõunas ulatub Egiptus 13 kilomeetrini ja Iisrael ülejäänud 59 kilomeetrini. Gaza sektor uhkeldab 40 kilomeetri pikkuse rannajoonega, pakkudes maalilist, ehkki keerulist rannajoont.

Geograafiline ja klimaatiline ülevaade

Gaza sektori kliima on parasvöötme, kus on pehmed talved ja kuivad, soojad kuni kuumad suved, luues selle elanikele väljakutsuva, kuid elamisväärse keskkonna. Selle maastik on valdavalt tasane kuni veerev, kaetud liiva ja luidetega piki rannikutasandikku. Vaatamata piiratud kõrgusvahemikule on kõrgeim tipp Abu ‘Awdah (Joz Abu ‘Awdah), mis ulatub tagasihoidliku kõrguseni 105 meetrit.

Loodusvarad ja maakasutus

Kuigi veekogusid ei ole, on Gaza sektor varustatud väärtusliku põllumaa ja maagaasivarudega. Põllumajandussektor kasutab seda põllumaad oliivide, puu- ja köögiviljade ning lillede kasvatamiseks ning veiseliha ja piimatoodete kasvatamiseks. Seevastu niisutatud maa oli 2012. aastal hinnanguliselt 240 ruutkilomeetrit, mis rõhutab veevarude tähtsust ja nappust piirkonnas.

Rahvastiku dünaamika

2020. aasta juuli seisuga oli Gaza sektori rahvaarv hinnanguliselt 1 918 221, kusjuures märkimisväärne osa neist oli koondunud linnapiirkondadesse, eelkõige Gaza linna, mis on suurim linn ja majanduskeskus. Linnaelanikkond moodustab umbes 76,70% koguarvust, mis näitab linnakeskuste suurt tihedust võrreldes maapiirkondadega. Sellel jaotusel on märkimisväärne mõju ressursside eraldamisele, taristu arendamisele ja sotsiaalteenuste osutamisele.

Majandus ja tööstus

Gaza sektori majandus on mitmekesine, tööstused ulatuvad tekstiili- ja toiduainetööstusest mööblitootmiseni. Põllumajandus on siiski endiselt kriitiline komponent, kuna piirkond on tuntud maasikate, nelkide, köögiviljade ja kala eksportimise poolest. Ekspordi suhtes kohaldatakse ranget kontrolli ja sageli lubatakse seda läbida ainult Iisraeli kontrolli all oleva Kerem Shalomi piiriületuspunkti kaudu, mis peegeldab piirkonna keerulisi poliitilisi ja majanduslikke olusid.

Toidu, tarbekaupade ja kütuse import on elanikkonna vajaduste rahuldamiseks ülioluline, arvestades piiranguid kohalikule tootmisvõimsusele ja juurdepääsule välisturgudele. Vaatamata nendele väljakutsetele on Gaza sektor rasketes tingimustes välja arendanud vastupidava majanduse. Siiski on oluline märkida, et üksikasju SKP kohta elaniku kohta hinnatakse ühiselt Jordani Läänekaldalt saadud andmetega, mis annab kohalikust majandusmaastikust ebatäieliku pildi.

Infrastruktuuri ja arenguga seotud väljakutsed

Gaza sektori ees seisev märkimisväärne väljakutse on infrastruktuuri arendamine, eriti seoses elektrifitseerimisega. 2012. aasta seisuga oli elektrita umbes 80 930 inimest, mis näitab jätkuvat võitlust elanikkonnale põhiteenuste osutamise eest. Seda küsimust raskendavad veelgi poliitilised pinged ning piiratud juurdepääs infrastruktuuriprojektide jaoks vajalikele materjalidele ja rahastamisele.

Kultuuriline ja sotsiaalne struktuur

Gaza sektori ametlik keel on araabia keel, mis kajastab piirkonna kultuurilist ja ajaloolist pärandit. Sotsiaalne struktuur on tihedalt seotud, kogukonnad panevad suurt rõhku perekondlikule ja sotsiaalsele solidaarsusele, osaliselt vastusena väliste piirangute tõttu kogetud raskustele ja isolatsioonile. Sellegipoolest näitavad Gaza sektori elanikud jätkuvalt üles märkimisväärset vastupidavust ja kohanemisvõimet jätkuvate probleemide ees.

Järeldus

Gaza sektor oma strateegilise asukoha, loodusvarade ja elujõulise elanikkonnaga on endiselt Lähis-Idas väga huvipakkuv ja oluline piirkond. Vaatamata arvukatele probleemidele, millega Gaza sektor silmitsi seisab, sealhulgas poliitilisele ebastabiilsusele, majanduslikele piirangutele ja keskkonnapiirangutele, jätkab Gaza sektor oma kultuuripärandi, majandusliku potentsiaali ning rahumeelse ja jõuka tuleviku lootuste toetamist.

Riigi andmed

Riigikood -0
Piirkond Middle East
Pind 360 ruutkilomeetrit
Maapind 360 ruutkilomeetrit
Veepind 0 ruutkilomeetrit
Põllumajanduspind n/a
Metsapind n/a
Madalaim kõrguspunkt n/a
Kõrgeim punkt Abu ‘Awdah (Joz Abu ‘Awdah) 105 m
SKT elaniku kohta see entry for the the West Bank