Taani avastamine: põhjalik juhend

Taani geograafia ja kliima tutvustus

Põhja-Euroopas asuv Taani hõlmab Jüütimaa poolsaart ja enam kui 400 saarest koosnevat saarestikku, muutes selle ainulaadseks seguks ajaloolisest võlust ja looduslikust ilust. See riik jagab 140 km pikkust piiri Saksamaaga lõunas, rõhutades oma strateegilist positsiooni Läänemere ja Põhjamere vahel. Kogupindalaga 43 094 ruutkilomeetrit – millest 42 434 ruutkilomeetrit on maa ja 660 ruutkilomeetrit on vesi – ulatub Taani ulatuslik rannajoon üle 7 314 km. See pakub rohkelt rannaäärset ja merelist juurdepääsu, mis on kujundanud riigi ajalugu ja kultuuri.

Taani kliima on põhimõtteliselt mõõdukas, mida iseloomustavad niisked ja pilves tingimused suurema osa aastast. Talved on pehmed ja tuulised, suved aga jahedad, luues keskkonna, mis toetab mitmekesist taimestikku ja loomastikku. Maastik on valdavalt madal ja tasane, õrnalt veerevad tasandikud aitavad kaasa rahulikule Taani maastikule. Tähelepanuväärne on see, et riigi madalaim punkt Lammefjord langeb -7 m alla merepinna ja selle kõrgeim punkt Mollehoj / Ejer Bavnehoj tõuseb tagasihoidlikult 171 m-ni.

Loodusvarad ja maakasutus

Taanit on õnnistatud mitmesuguste loodusvaradega, sealhulgas nafta, maagaas, kala, põllumaa ja mineraalid nagu sool, lubjakivi, kriit, kivi, kruus ja liiv. Ligikaudu 63,40% maast on pühendatud põllumajandusele, mis peegeldab põllumajanduse tähtsust Taani majanduses. Riik uhkeldab ka metsaalaga, mis katab 12,90% maast, pakkudes oma kodanikele nii ökoloogilisi hüvesid kui ka puhkevõimalusi. Lisaks on Taani strateegilistes jõupingutustes maa niisutamisel alates 2012. aastast põllumajandustootmiseks tõhusalt kasutatud hinnanguliselt 4,350 ruutkilomeetrit.

Demograafia ja linnastumine

2020. aasta juuli seisuga elas Taanis hinnanguliselt 5 869 410 inimest, peamiselt taanlased. Ametlik keel on taani keel, mis annab tunnistust riigi rikkalikust kultuuripärandist. Linnastumine on märkimisväärselt kõrge, 2020. aastal elab linnapiirkondades ligikaudu 88,10% elanikkonnast. Ainuüksi pealinnas Kopenhaagenis elab 1,346 miljonit elanikku, olles riigi poliitiline, majanduslik ja kultuuriline keskus. Elanikkonna jaotust mõjutab suuresti juurdepääs meredele, kusjuures märkimisväärne kontsentratsioon on mandri idaosas ja suuremate linnakeskuste ümbruses.

Majandus, põllumajandus ja tööstus

Taani majandus on tugev, mida iseloomustab segu kaasaegsest põllumajandusest, maailma juhtivatest tööstusharudest ja kõrgest elatustasemest. SKP elaniku kohta oli 2017. aastal muljetavaldavalt 50 100 dollarit, mis näitab riigi jõukat majanduslikku seisundit. Põllumajandustoodangu poolest paistab Taani silma odra, nisu, kartuli, suhkrupeedi, sealiha, piimatoodete ja kala tootmisega. Riigi tööstussektor on võrdselt mitmekesine, tugevused on muu hulgas tuuleturbiinides, farmaatsiatoodetes, meditsiiniseadmetes, laevaehituses ja toiduainete töötlemises.

Riigi eksport ja import on majanduse olulised komponendid. Peamised ekspordiartiklid hõlmavad tuuleturbiine, farmaatsiatooteid ja masinaid, kusjuures Saksamaa, Rootsi ja Ühendkuningriik on olulised kaubanduspartnerid. Impordirindel hangib Taani masinaid, toorainet, kemikaale ja tarbekaupu peamiselt Saksamaalt, Rootsist ja Hollandist. Kaubanduspartnerluste sujuv integratsioon rõhutab Taani strateegilist majanduslikku positsiooni Euroopas ja mujal.

Infrastruktuur ja energeetika

Taani pühendumus jätkusuutlikkusele ja innovatsioonile on ilmne tema energia- ja taristusektoris. Täielik elektrifitseerimine jõudis 2016. aastaks 100% -ni elanikkonnast, rõhutades riigi keskendumist elektri üldise kättesaadavuse tagamisele. Riik on taastuvenergia, eriti tuuleenergia valdkonnas ülemaailmne liider, mis on kooskõlas oma keskkonnaeesmärkidega ja vähendab sõltuvust fossiilkütustest. Ulatuslik rannajoon toetab seda algatust, pakkudes ideaalseid tingimusi avamere tuuleparkidele, tugevdades veelgi Taani mainet taastuvenergia valdkonnas.

Järeldus

Taani on riik, kus minevik ja tulevik sulanduvad sujuvalt, alates rikkalikust viikingipärandist kuni teerajaja rollini taastuvenergias. Riigi geograafiline asend koos parasvöötme kliima ja rikkalike loodusvaradega toetab jätkuvalt selle elanike kvaliteetset elu. Tugeva majanduse, arenenud infrastruktuuri ja jätkusuutlikkusele pühendumisega on Taani Põhja-Euroopa edusammude ja jõukuse majakas.

Riigi andmed

Riigikood DA
Piirkond Europe
Pind 43094 ruutkilomeetrit
Maapind 42434 ruutkilomeetrit
Veepind 660 ruutkilomeetrit
Põllumajanduspind 63.40%
Metsapind 12.90%
Madalaim kõrguspunkt Lammefjord -7 m
Kõrgeim punkt Mollehoj/Ejer Bavnehoj 171 m
SKT elaniku kohta $50,100 (2017 est.)